Wiskundedag 5 en 6 vwo

Wat hebben de leerlingen van 5 en 6 vwo hard gewerkt afgelopen vrijdag, 12 november. De leerlingen deden mee aan de Wiskundedag, welke jaarlijks georganiseerd wordt door het Freudenthal Instituut.

De leerlingen werken de hele dag in teams van 3 of 4 leerlingen aan een grote wiskundige opdracht, met als eindproduct een werkstuk. Vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken staan naast de wiskunde centraal.

NLT een praktisch wetenschappelijk vak!

Op het Montaigne Lyceum kun je behalve natuurkunde, scheikunde en biologie ook voor Natuur, leven en technologie (NLT) kiezen als je in de bovenbouw van het havo of het vwo zit.

NLT is een vak waarin per leerjaar drie of vier wetenschappelijke thema’s behandeld worden. Die thema’s zijn bijvoorbeeld Waterbeheersing, Forensisch Onderzoek, Robotica en Moleculaire Gastronomie. Binnen een thema komen verschillende wetenschappelijke aspecten aan bod die natuurkundig, scheikundig, biologisch, aardrijkskundig en/of wiskundig van aard zijn.

De thema’s zijn vooral geschikt voor de praktische bèta’s daar  de invloed van de mens op de maatschappij ook aan bod komt. Hoe wordt technologie ingezet om problemen in de natuur en ons leven aan te pakken?

 

Binnen het vak zijn er een aantal kernpunten die zeer belangrijk zijn, namelijk:

  1. Samenwerken in projectteams

Je werkt bij NLT vooral in projectgroepen en werkt samen om een project tot een goed einde te brengen. Ook leer je om te reflecteren op je eigen aandeel en feedback te geven aan de leerlingen uit je groep.

  1. Wetenschappelijk onderzoek doen

Je leert om een goed onderzoek op te zetten, uit te voeren en er verslag van te doen.

  1. Leren werken, leren modelleren en/of leren programmeren met software

In de huidige technologische wereld is het leren werken met software zeer belangrijk.

Als je een brug wilt bouwen, laat je vooraf de software doorrekenen of de brug wel stevig genoeg is. Je gaat niet een brug bouwen en na de bouw hopen dat hij niet instort.

  1. Ontwerpen (het ontwerpen en bouwen van technische apparaten)

Je leert om een apparaat (prototype) te ontwerpen op een bepaalde manier zodat je ontwerp ook daadwerkelijk voldoet aan eisen die er aan gesteld worden. Hoe kun je bijvoorbeeld een alcoholtester maken vanuit huis-tuin en keuken materialen?

  1. Wetenschapscommunicatie

Als wetenschapper is het belangrijk om je kennis te delen met andere wetenschappers en met mensen die er nog niet zoveel van af weten. Je leert presenteren, posters maken en andere manieren om die informatie te delen, zoals het maken  van een spel of stripverhaal.

 

Al met al is Natuur, Leven en Technologie dus een bijzonder, mooi praktisch bèta vak

Brugklaskamp havo/vwo