Wiskundedag 5 en 6 vwo

Wat hebben de leerlingen van 5 en 6 vwo hard gewerkt afgelopen vrijdag, 12 november. De leerlingen deden mee aan de Wiskundedag, welke jaarlijks georganiseerd wordt door het Freudenthal Instituut.

De leerlingen werken de hele dag in teams van 3 of 4 leerlingen aan een grote wiskundige opdracht, met als eindproduct een werkstuk. Vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken staan naast de wiskunde centraal.