Leerlingen 3V winnen Eureka!Cup!

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd voor middelbare scholen. Leerlingen werken aan een technologisch vraagstuk in relatie tot een maatschappelijk relevant onderwerp.

Dit jaar zijn onze leerlingen Technisch Ontwerpen uit 3V aan de slag geweest met een opdracht van Wij Techniek: “Ontwerp voor een openbare ruimte een herinrichtingsplan met een technische installatie om wateroverlast te voorkomen.”

De opdracht is in teams van 4, 5 of 6 leerlingen bijna helemaal in de tweede lockdown uitgevoerd. Een gastles door het Hoogheemraadschap Delfland, buurtonderzoeken, keuzes uit ideeën maken, alles moest online. En dat is lastig!
Toch zijn twee teams doorgedrongen tot de beste 10 inzendingen van Nederland.

Het team van Lidwien, Charlotte, Aafke, Daphne, Victoire en Ivar uit 3VB kwam zelfs tot de finale op 10 juni. Ook deze was online. De deelnemers hebben hun idee tijdens de online finale aan de jury en de andere scholen gepresenteerd. De finale is terug te zien op youtube (Eureka!Cup on Tour 10 juni 2021 – YouTube).

Het idee van de leerlingen uit 3VB bestond uit een herinrichting van ons eigen schoolplein. Boven op het plein is meer groen gekomen, efficiëntere fietsenstallingen en gezellige bankjes om te zitten. Onder het plein is een slimme constructie bedacht dat grote hoeveelheden regenwater snel kan verwerken en gefaseerd laat wegstromen. Het opgevangen water wordt ook gebruikt om de wc’s in de school en in het naastgelegen gezondheidscentrum door te spoelen. Informatietegels op het plein vertellen hoe de installatie werkt.

Uiteindelijk heeft de jury het team van Lidwien, Charlotte, Aafke, Daphne, Victoire en Ivar unaniem uitgeroepen tot winnaar van de Eureka!Cup 2021 omdat hun plan zo goed doordacht en realistisch en praktisch uitvoerbaar was. Alle leerlingen hebben een Arduinokit gewonnen en de school een beker die staat te pronken in het atelier van technisch ontwerpen.

Na de finale hebben de leerlingen hun plan ook gepresenteerd aan de directie van school.

We willen alle leerlingen een groot compliment geven omdat zo’n uitgebreide opdracht al lastig is om met een groep uit te voeren. Tijdens de lockdown was dit nog veel ingewikkelder maar toch zijn alle teams erin geslaagd om een goed en volledig plan te bedenken. Top gedaan!