Havo

Menu

Onderbouw

Leerlingen met schooladvies havo komen in onze havo-brugklas terecht. Ook leerlingen met een dubbel advies mavo/havo kunnen in overleg met de basisschool hun brugklas volgen in de havo-onderbouw. Na de brugklas stromen de leerlingen door naar 2havo. Maar het komt ook regelmatig voor dat leerlingen doorstromen naar 2mavo of 2vwo. Het is onze ervaring dat leerlingen zich blijven ontwikkelen en dat het belangrijk is om de plek te zoeken die bij het kind past. Na het tweede jaar stromen leerlingen door naar 3 havo. En ook dan maakt een enkeling nog de overstap naar 3 mavo of naar 3 atheneum. Vanaf de derde klas is doorstromen naar een hoger niveau niet meer mogelijk. Wel kunnen leerlingen met een havodiploma die dat willen in overleg doorstromen naar het vwo.

Studiewijzers

Havo-leerlingen krijgen een bepaalde vrijheid om hun werk in te delen en deze vrijheid wordt in de loop van de jaren uitgebouwd. In de domeinuren beginnen ze meestal met het vak van dat lesuur. Om ervoor te zorgen dat ze hun werk op tijd af hebben, werkt de school met studiewijzers. Dit zijn hulpmiddelen die de leerlingen helpen plannen. Leerlingen laten hun werk wekelijks aftekenen door hun docenten. De mentor houdt zo in de gaten of leerlingen geen achterstand oplopen. De klassikale instructielessen staan op vaste momenten in de week ingeroosterd. Indien nodig zetten wij een onderwijsassistent in die leerlingen extra ondersteuning biedt bij het plannen en organiseren van het werk.

Brugklaskamp

Voor alle brugklassers organiseren wij in oktober een brugklaskamp. Het is een ideale manier voor leerlingen om op een ongedwongen manier kennis te maken met andere leerlingen. Tijdens het vierdaagse kamp staan er allerlei leuke activiteiten op de planning, zo verkennen we de omgeving en doen we sportieve spellen.

Op reis naar York

In de brugklas gaan alle leerlingen in de eerste klas mee op reis naar het Engelse York. Dit is om het Cambridge Engels programma te verdiepen. Door de bijbehorende opdrachten komen ze in gesprek met de lokale bevolking. Aan de excursies, studentenuitwisseling en het Cambridge-examen zijn wel kosten verbonden.

Een profiel kiezen

Aan het eind van de onderbouw kiezen de leerlingen op grond van hun aanleg en belangstelling voor een profiel. Voor een goede oriëntatie gaan ze een paar dagen op snuffelstage bij bedrijven en organisaties. Ze kunnen kiezen uit:

Overgangsnormering

Download hier de overgangsnormering voor havo onderbouw.

Contact

Heeft u vragen over de havo onderbouw? Neem dan contact op met:

Stefan Stad– Afdelingsleider havo/vwo onderbouw

Stefan Stad