Alles info op een rij

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, kunt u hem ziekmelden via Magister of per telefoon.

Ziekmelden bij een schoolexamen-onderdeel

Op het moment dat uw zoon of dochter onverhoopt ziek is tijdens een schoolexamen-onderdeel is het noodzakelijk een mail te sturen naar de betreffende leerlingcoördinator van de afdeling met het verzoek het werk in te mogen halen.
Voor havo is dit de heer D. Sablerolle (d.sablerolle@montaignelyceum.nl)
Voor vwo is dit mevrouw S. Sarneel (s.sarneel@montaignelyceum.nl)
Voor kader en mavo is dit mevrouw S. Sewtahal (s.sewtahal@montaignelyceum.nl)

Kijk voor het protocol examenreglement vmbo op pagina 32
Kijk voor het protocol examenreglement havo/vwo op pagina 35.

Ziekmelden via Magister

Uw kind ziekmelden doet u bij het kopje ‘Afwezigheid’. Meer informatie vindt u in de handleiding ziekmelden.

Telefonisch ziekmelden

U kunt een leerling telefonisch ziekmelden vóór aanvang van het eerste lesuur via het telefoonnummer 015-3619140. Dit geldt voor iedere dag dat uw kind ziek is.