Verschillende soorten verlof

Verlof & verzuim

Wilt u verzuim melden, mailt u dan s.v.p. naar receptie@montaignelyceum.nl onder vermelding van naam leerling, klas en voor welk uur/welke uren de verzuimmelding geldt. De receptie zal de melding vervolgens verwerken in Magister.
Ziekmeldingen kunnen via de Magister Ouderapp doorgegeven worden. Lukt dat niet dan graag een mail naar receptie@montaignelyceum.nl met de gegevens van de leerlingen, of telefonisch. Elke dag dat de leerling door ziekte afwezig is dient dit te worden gemeld.

Bijzonder verlof

Wilt u buiten schoolvakanties verlof aanvragen voor uw kind? Dan ontvangen we dit verzoek graag ruim van tevoren. Voor toekenning van bijzonder verlof zijn wij als school gebonden aan de regels van de wet leerplicht. In de folder van Leerplicht kunt u lezen welke situaties wel of niet als bijzonder verlof gezien worden.

Afspraken bij de tandarts/dokter

Heeft uw kind een afspraak bij de dokter of tandarts? Vul dan een kort lesverzuimbriefje in en stuurt u dit s.v.p. naar receptie@montaignelyceum.nl. Wij willen u vragen om planbare afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Meer informatie over lesverzuim vindt u in onze schoolafspraken.

Te laat komen

Een leerling die te laat op school komt, moet bij de receptie een te laat briefje halen. Leerlingen die meer dan 20 minuten te laat zijn worden absent gemeld. Als een leerling regelmatig te laat komt, zijn er consequenties. Daar leest u in onze schoolafspraken meer over.