Schoolbenodigdheden

Menu

Schoolkosten

De school maakt gedurende het schooljaar kosten voor uw kind. Hieronder vallen de borg en het huren van een locker (kluisje), tekendoos en dummy, gymshirt, excursies, werkweken en reizen. U kunt hier de specificatie van de schoolkosten voor 2020-2021 downloaden.

Lockerhuur

Iedere leerling is verplicht een locker te huren, waarin hij waardevolle spullen kan opbergen. De huur van de locker is €15,- per jaar. In het eerste jaar betalen leerlingen ook een borg van €15,-. Deze borg verrekenen we in het examenjaar door geen huur voor de locker in rekening te brengen.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het Montaigne Lyceum is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van eigendommen van leerlingen. Als ouder bent u aansprakelijk voor schade die uw kind aan een medeleerling zijn eigendommen, het schoolgebouw of de inventaris maakt.

De school heeft een aanvullende, collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen en medewerkers afgesloten. Dit betekent dat eerst de verzekering van u als ouder wordt aangesproken. Onze verzekering is geldig tijdens activiteiten die we in schoolverband organiseren. De verzekering dekt ongevallen die vanaf één uur voor aanvang van een schoolactiviteit plaatsvinden tot ongevallen die tot één uur na het verlaten van de school of de tijd die het redelijkerwijs kost voor een leerling om thuis te komen.