Een kleine bijdrage

Menu

Ouderbijdrage

Boeken en lesmateriaal worden vergoed door de overheid, maar extra activiteiten en voorzieningen die buiten het lesprogramma vallen niet. Om deze toch te kunnen aanbieden vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken en gereedschap aanschaffen.

Kosten ouderbijdrage

De medezeggenschapsraad en de school stellen samen de hoogte van de ouderbijdrage vast. Deze bijdrage is vrijwillig en staat per schooljaar op €100,- ongeacht het aantal leerlingen per gezin. U ontvangt hiervoor jaarlijks een factuur.

Opbouw kosten

Eerste deel ouderbijdrage (diensten)                         €50,-

Tweede deel ouderbijdrage (activiteiten)                €50,-

De besteding aan activiteiten wordt altijd in overleg met de ouders uit de medezeggenschapsraad gedaan. Als u bezwaar hebt tegen het betalen van de ouderbijdrage in één keer, kunt u contact opnemen met onze administratie, via info@montaignelyceum.nl.