Wat wordt wel en niet vergoed?

Menu

Kosten & Vergoedingen

Boeken en lesmateriaal worden vergoed door de overheid, maar extra activiteiten en voorzieningen die buiten het lesprogramma vallen niet. Hiervoor vragen we een vrijwillige ouderbijdrage.