Oog voor uniek talent

Menu

Talentbegeleiding

Leerlingen met een groot talent op het gebied van sport, muziek of kunst bieden we de mogelijkheid dat verder te ontwikkelen. Wij kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling door een begeleider aan te wijzen, een aangepast lesrooster te hanteren of ruimte te geven voor deelname aan wedstrijden en trainingskampen. Het doel is de ontwikkeling van het talent en de studie in goede harmonie te laten verlopen . Daarbij hanteren wij altijd als basisvoorwaarde dat de cijfers op orde zijn en de schoolloopbaan er in principe niet door vertraagt.

Samenwerking met Centrum voor Topsport en Onderwijs

Het Montaigne Lyceum werkt al jaren goed samen met het Centrum voor Topsport en Onderwijs en dan met name bij het onderdeel Zwemmen.
Zwembad Het Hofbad en de school zijn tenslotte buren! In de praktijk betekent het, dat topsporters die een paar keer per week trainen in het zwembad, in overleg met de school kunnen zorgen voor een goed evenwicht tussen leren en trainen. En ook andere leerlingen profiteren van deze samenwerking, want een paar maal per jaar mogen LO-docenten met hun klassen gebruik maken van het zwembad. Hoe fijn is dat! Zo versterken we elkaar en hebben we er allemaal baat bij.

Meer weten? Neem dan contact op met de eigen afdelingsleider, of met de heer van Renesse van Duivenbode (gymdocent) via Renesse van Duivenbode, docent LO.