Open in de wereld staan

Menu

Levensbeschouwing

In de tweede klas krijgen alle leerlingen een themaweek levensbeschouwing. We vinden het van groot belang dat kinderen kennis maken met verschillende religies en open staan voor de levensovertuiging van zichzelf en van anderen.
Een belangrijke waarde van de interconfessionele school die het Montaigne Lyceum is, is respect voor jezelf en voor anderen, ook op het gebied van levensovertuiging. Dit is een verplicht onderdeel van het lesprogramma, alle kinderen doen dan ook vanzelfsprekend mee aan geplande excursies naar bijvoorbeeld gebedshuizen of musea.