Leer standpunten verdedigen

Menu

Debatclub

Het Montaigne Lyceum stimuleert leerlingen om hun taalvaardigheden te ontwikkelen. Zo hebben wij een eigen debatclub. De debatclub wordt geleid door de heer Paltoe en mevrouw Joosse. Hier leren leerlingen om voor een groep te spreken en standpunten te verwoorden.
De bovenbouwleerlingen van havo en vwo zijn zeer succesvol bij diverse debattoernooien, zoals het Lagerhuis en het NK Debatteren.
In de onderbouw van deze afdelingen debatteren leerlingen in de Raadszaal van Pijnacker-Nootdorp.