Extra aandacht voor taal

Menu

Cambridge Engels

Een uitstekende beheersing van de Engelse taal is een groot voordeel bij vervolgstudies en toekomstige banen. Op het vwo en de havo volg je dan ook standaard het Cambridge traject. Als je op het hoogste niveau daarvoor je diploma haalt, kun je je inschrijven bij een universiteit in het buitenland. In de onderbouw is Cambridge Engels een vast onderdeel van het lesprogramma en in de bovenbouw (havo/vwo) kun je dit kiezen. Naast de klassikale uren zitten de leerlingen op hun eigen niveau in een Cambridge Class, waar zij volledig in de taal worden ondergedompeld. In alle leerjaren wordt uitsluitend Engels gesproken.

https://www.youtube.com/watch?v=foE3m0yNuiI

Cambridge-diploma

Zoals genoemd kun je op het Montaigne Lyceum een Cambridge Advanced Certificate halen. Hiermee kunnen leerlingen direct starten op een Engelstalige vervolgopleiding. Ook een buitenlandse stage wordt hiermee makkelijker.  Op weg naar dit hoogste certificaat kun je ook een aantal tussendiploma’s halen.

Meer informatie

Studiereis naar York

In de brugklas maken leerlingen van havo en vwo een tweedaagse reis naar York om daar kennis te maken met de Engelse taal en cultuur. Een geweldige en leerzame ervaring.

Kosten

De lessen Cambridge Engels zijn onderdeel van het gewone lesprogramma en dus kostenloos. Aan de excursies, studentenuitwisseling en het Cambridge-examen zijn wel kosten verbonden. Zie hiervoor de link naar onze kosten.

Toestemming

Hier kunt u het formulier downloaden waarmee u toestemming geeft voor het maken van een foto op de ‘speaking or written exam day’.