Een prettige omgeving

Menu

Veiligheid

Op school willen we dat leerlingen, medewerkers en eventuele bezoekers in een prettige en veilige omgeving samenkomen. Daarom besteden we veel aandacht aan veiligheid. Wij verstaan onder een veilige school het volgende:

Hier zetten wij ons samen actief voor in. Dat doen we met leerlingen, medewerkers, ouders, zorgteam, jeugdzorg, de gemeente en de wijkagent.

Leerlingen voelen zich veilig

Een 9,2: dat is het cijfer dat onze leerlingen het Montaigne Lyceum geven voor veiligheid. Leerlingen zeggen voor het overgrote deel dat ze niet gepest worden. Wij zijn daar trots op, omdat het wat zegt over onze gemeenschap en over de manier waarop we met elkaar omgaan.  Leerlingen zeggen ook dat er geen school bestaat waar nooit gepest wordt. Als dat zo is, dan is het essentieel dat we snel handelen, samen met de ouders als dat nodig is. Dat doen we dan ook.

Anti-pestcoördinator

De schoolmaatschappelijk werker, Dennis Rust, is ook onze anti-pestcoördinator. Hij is op dinsdag en donderdag aanwezig. U kunt hem bereiken via de mentor van uw kind of via de administratie van de school. Samen met de mentoren werkt hij aan preventief anti-pestbeleid.

Predicaat ‘veilige school’

Het Montaigne Lyceum is één van de eerste scholen in Den Haag die de titel ‘veilige school’ heeft gekregen. Bureau Halt verleent deze titel aan scholen die een duidelijk beleid hebben op het gebied van regelgeving, organisatie van veiligheid en samenwerking met externe partijen. Dit predicaat wordt regelmatig vernieuwd.

Convenant ‘Schoolveiligheid Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg’

Het Montaigne Lyceum heeft ook het convenant ‘Schoolveiligheid Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg’ ondertekend. Hierin staan afspraken over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie. De betrokken partijen erkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van schoolveiligheid en kunnen met dit convenant eerder inspelen op onveilige situaties.

Privacy belangrijk

Het is in de school niet toegestaan dat leerlingen (en hun ouders) foto’s of filmpjes maken van andere leerlingen/medewerkers/ouders. Dit mag alleen als daarvoor toestemming is gegeven door een docent of een lid van de schoolleiding. Wij gaan ervan uit dat ouders en leerlingen privacy belangrijk vinden en in het dagelijks leven voorzichtig zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet.

Gebruik mobiele telefoons

Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet gebruikt worden en mogen in de lessen niet zichtbaar of hoorbaar aanwezig zijn. Per afdeling zijn heldere maatregelen opgesteld die hiervoor zorgen. Algemeen geldt, dat een device dat zichtbaar/hoorbaar aanwezig is en niet voor lesdoeleinden wordt gebruikt, direct wordt ingenomen door de docent. De leerling kan het device om 16:00 uur ophalen. Dit geldt op alle afdelingen en in alle leerruimtes. Van docenten wordt verwacht dat ze er strikt op toezien dat een device uitsluitend voor schoolzaken wordt gebruikt