Speciale aandacht

Menu

Dyslexie & andere leervragen

De zorgcoördinator is in school ook verantwoordelijk voor het inventariseren van leerproblemen en leerachterstanden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en taal- en rekenachterstand. Dit geldt ook voor adhd, add, stoornissen in het autistisch spectrum en andere aandoeningen. De mentoren geven dit bij de zorg coördinator aan. Zo kan een leerling bijvoorbeeld een dyslexiekaart krijgen, waarop afspraken staan over o.a. verlengde tijd bij toetsen. Vanuit de zorg wordt meegekeken bij de ontwikkelingsvoortgang van leerlingen met dyslexie. Indien nodig volgt een gesprek met leerling, mentor en indien relevant ook met de ouders.

Soms is een leervraag dermate ingewikkeld, dat wij deze multidisciplinair bespreken. Bijvoorbeeld met de consulent van het samenwerkingsverband. Vooraf vragen we daar natuurlijk altijd toestemming voor aan ouders.

En als het nodig is, verwijzen we door. We hebben een goed netwerk in de omgeving en kunnen u in contact brengen met specialisten waar ouders van onze leerlingen tevreden over zijn.