Inspraak

Menu

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die graag met de school willen meedenken. De ouderraad vergadert eens per zes weken. Wilt u een punt aandragen voor de vergadering of wilt u zelf deelnemen? Stuur dan een mail naar de ouderraad en we nemen contact met u op. 

Drie keer per jaar vergadert de OR met de schoolleiding. Frans van Stokhem bespreekt bij deze informele bijeenkomsten beleidsmatige onderwerpen. Denk hierbij aan het oudertevredenheidsonderzoek, inspectierapport en de kwaliteitsprojecten van de school. De inbreng van de ouders levert nieuwe ideeën voor verbetering van diverse schoolzaken op.

Momenteel is de OR op zoek naar leden die deze raad een nieuwe impuls kunnen geven.

Wilt u zo’n ouder zijn?
Stuurt u dan een mail naar Frans van Stokhem.