Inspraak

Menu

Medezeggenschapsraad

Leerlingen, medewerkers en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden.

De directie van het Montaigne Lyceum legt beleidsmaatregelen voor aan de MR, waarbij deze gebruik zal maken van haar advies- of instemmingsrecht. Gespreksonderwerpen zijn onder andere de begroting, de verantwoording van de oudergelden, het veiligheidsplan en de formatie.

De huidige samenstelling van de MR is als volgt

Robert-Jan Wes, voorzitter (docent)
Sanne de Viet, secretaris (docent)
Wouter Brandse (docent)
Thimo Durand (docent)
Yara Hoppenbrouwers (leerling)
Deniz Sözeri (leerling)
Ben Kiekebeld (ouder)
Saskia Smeets (ouder)

Vergaderdata 2020-2021

Agenda en verslagen MR