Ruimte voor inbreng

Menu

Inspraak

Een school goed en veilig maken doe je samen. Daar heb je leerlingen bij nodig, alle medewerkers natuurlijk en zeker ook de ouders van de leerlingen. Om inspraak vorm te geven werken wij met verschillende raden, waarvan sommigen ook wettelijk verplicht zijn.

De leerlingenraad is er voor alle leerlingen van onze school. Zijn er problemen? Dan bespreekt de leerlingenraad dit met de schoolleiding en zoekt naar een oplossing. Heb je een opmerking en/of probleem, en denk je dat de leerlingenraad je kan helpen? Stuur dan een mail.

De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan dat met de directie van de school overlegt over beleidszaken. Zoals het zo mooi gezegd wordt: waar zeggenschap is, is ook medezeggenschap. In deze raad zitten vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders.

Om verder op de hoogte te blijven van de mening en de inzichten van leerlingen, medewerkers en ouders worden regelmatig tevredenheidsenquêtes gehouden. Met de uitslag daarvan gaat de school weer aan de slag. Zo worden we steeds een beetje beter.