Een gewilde opleiding

Menu

Gymnasium

Leerlingen met een vwo-advies stromen in op het gymnasium. Als een leerling met een havo/vwo-advies aangeeft een bijzondere affiniteit te hebben voor het gymnasium, mag hij of zij ook naar de gymnasium brugklas.

Op het gymnasium krijgen de leerlingen in de eerste klas het vak KCV aangeboden: Klassieke Culturele Vorming. Dit vak bestaat uit vijf verschillende vakken, namelijk Mythologie en Oude Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie, Latijn en Grieks. Het cultuurhistorisch aspect blijft door de jaren heen levendig door reizen naar onder andere Trier en Rome en excursies naar musea en tentoonstellingen. Deze brede basis geeft aan jonge mensen voldoende kennis om een goede en bewuste keus te maken voor het gymnasium in de tweede. Sommige leerlingen merken dat hun interesse toch meer bij andere vakken ligt en kiezen dan in de tweede voor het atheneum.

Het gymnasium is een gewilde opleiding, omdat gebleken is dat gymnasiasten ook bij andere vakken in het voordeel zijn door de kennis en vaardigheden die ze bij Latijn en Grieks opdoen. Bij de moderne talen is woorden leren makkelijker voor hen. Ook krijgen zij sneller en beter inzicht in de grammatica. Het vertalen van Latijnse en Griekse teksten gebeurt aan de hand van grammaticale regels. Hierdoor wordt het analytisch denken gestimuleerd en dat is een voordeel bij het leren van exacte vakken.