Bovenbouw

Menu

Bovenbouw

De bovenbouw van de havo heeft een eigen leerdomein. Het docententeam geeft voor een groot deel les op de bovenbouw van havo en vwo.

Zelfstandigheid stimuleren

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig worden. Daarom laten we leerlingen in de bovenbouw verder groeien in zelfstandigheid. Sommige leerlingen zijn daarin verder dan andere. Met een goede observatie kunnen we maatwerk leveren. Denk hierbij aan extra activiteiten of opdrachten.

Een bezoek aan Londen

In 4 havo maken onze leerlingen een prachtige reis naar Londen. Deze reis bereiden we uitgebreid voor in de lessen en domeinuren die aan de reis voorafgaan. Leerlingen komen zo op een boeiende manier voor de tweede maal, maar nu nog uitgebreider, in aanraking met de Engelse taal en cultuur. De reis naar Londen zorgt ook bij leerlingen onderling voor een hechte band. Het is een reis waar leerlingen altijd met veel plezier op terugkijken.

Examendossier

In de bovenbouw tellen alle cijfers mee voor het schoolexamencijfer. Die cijfers in de bovenbouw komen tot stand volgens afspraken die wij hebben beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA geeft informatie over toetsen, cijfers en normeringen. U kunt de overgangsnormen hierin terugvinden en ook de afspraken over het inhalen van toetsen.

Heeft u vragen over de havo bovenbouw? Neemt u dan contact op met:

Marco van de Ven
Afdelingsleider havo/vwo bovenbouw