Gezellig met je vrienden

Menu

Schoolfeesten

Feesten kunnen we goed op het Montaigne Lyceum! Docenten en leerlingen, verenigd in een feestcommissie, organiseren meerdere keren per jaar (thema) schoolfeesten en andere feestelijke activiteiten. Dit doen we met en voor elkaar. Voor eerste- en tweedejaars leerlingen is er aan het eind van de eerste schoolweek een feest op school. In december is het kerstgala voor leerlingen vanaf klas drie. En aan het einde van het schooljaar is er een feest voor alle leerlingen. De feestcommissie gebruikt Instagram (@mlfeestcommissie) om leerlingen op de hoogte te houden van alle activiteiten. 

Regels tijdens schoolfeesten

Waar de school niet verantwoordelijk voor is
Sommige leerlingen vertellen thuis dat ze naar het schoolfeest gaan, maar gaan dan ergens anders naartoe. Ook zijn er leerlingen die wel op het schoolfeest komen, maar na korte tijd weggaan om met hun vrienden een feestje te bouwen. Uiteraard kan de school hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Bij vragen hierover kunt u terecht bij de mentor, coach of afdelingsleider van uw kind

Alcohol en schoolfeest gaan niet samen

We hebben dan ook de volgende regels geformuleerd.

Sancties
Bij schoolfeesten geldt dat leerlingen die vooraf gedronken hebben niet toegelaten worden tot het feest. Leerlingen die tijdens een schoolfeest betrapt worden op het gebruik of bezit van alcohol worden verwijderd van het feest. Zij komen op een “zwarte lijst” en mogen niet deelnemen aan het eerstvolgende feest. In voorkomende gevallen worden aanvullende sancties later bepaald.

Leerlingen die in het bezit zijn van alcohol of alcohol gedronken hebben, kunnen naar huis gestuurd worden. De ouders worden hiervan direct telefonisch op de hoogte gesteld. Eventuele vervolgsancties worden altijd schriftelijk aan de leerlingen en hun ouders/ verzorgers meegedeeld door de schoolleiding. Bij twijfel over alcoholgebruik wordt een blaastest afgenomen volgens onderstaand protocol.

Protocol alcoholcontrole bij schoolfeesten

De alcoholtester
De school gebruikt een adem-alcoholtest apparaat. Deze alcoholtester (brandstofcel) reageert specifiek op alcohol. De tester is zodanig ontworpen dat een volledig hygiënisch gebruik is gewaarborgd.

De procedure
In alle gevallen wordt aan de leerling gevraagd om mee te werken aan een blaastest. De alcoholtest bij schoolfeesten vindt plaats bij de ingang van de school of bij de gelegenheid waar het schoolfeest wordt georganiseerd. Het gemeten promillage moet nul zijn. De test wordt gedaan door medewerkers van de school of de docentgeleding van de feest- commissie.

De selectie
De selectie van leerlingen vindt plaats bij de ingang van de school of gelegenheid waar het schoolfeest wordt georganiseerd. De beslissing om bij een leerling een blaastest af te nemen, wordt genomen door de medewerkers van de school die toezicht houden bij het feest.
Dit kan:
1. als het vermoeden bestaat dat een leerling alcohol heeft gebruikt,
2. steekproefsgewijs.

Leerlingen zijn niet verplicht om mee te werken aan een blaastest, maar bij verdenking van alcoholgebruik en/of weigering van de leerling om te blazen, of bij weigering om mee te werken aan een aselecte steekproef, wordt de leerling niet toegelaten tot het feest. De norm is 0.

Tijdens het schoolfeest
Ook leerlingen die al binnen de school of het gebouw zijn, kan gevraagd worden een alcoholtest te ondergaan, als hun gedrag hier aanleiding toe geeft. Als de leerling geen medewerking verleent, wordt hij of zij verwijderd van het feest.

Uitslag van de test
Als blijkt dat een leerling een promillage hoger dan nul heeft, wordt hij of zij verwijderd. Als het alcoholpromillage zo hoog is dat het onverantwoord is om de leerling alleen naar huis te laten gaan, worden de ouders gebeld. Indien een leerling jonger is dan 18 jaar worden de ouders/verzorgers altijd gebeld om de leerling op te halen. Het incident wordt geregistreerd.