Coronavirus

Vrijdag 13 maart is de volgende informatie naar alle ouders en leerlingen verstuurd:De volgende informatie is op 12 maart jl. naar alle ouders en leerlingen verstuurd:Zondag 1 maart heeft de schoolleiding via Magister u het volgende bericht verstuurd naar aanleiding van het coronavirus.

Den Haag, 1 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u vernomen zult hebben, startte in de regio Wuhan in China in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus covid-19. Het virus heeft zich verspreid naar andere landen zoals Singapore, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië. Aan het einde van de voorjaarsvakantie blijkt het coronavirus ook in Nederland te zijn opgedoken.

Kan uw kind naar school?
De school handelt in lijn met de voorschriften en informatie van het RIVM, de GGD en het ministerie van OCW. Kinderen kunnen in principe gewoon naar school. Als een kind ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. Als u in Nederland verkouden bent of luchtwegklachten hebt, hoeft u zich meestal geen zorgen te maken dat u het nieuwe coronavirus heeft. De kans is veel groter dat u gewoon griep heeft of een ander verkoudheidsvirus.

Wat te doen als er een risico bestaat?
Mocht uw kind koorts hebben in combinatie met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en bent u de afgelopen twee weken in land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus1 dan moet hij/zij thuisblijven. Ditzelfde geldt ook als er de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus. Wij vragen u dan in lijn met het advies van het RIVM telefonisch contact op te nemen met de huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en hun advies op te volgen voordat u uw kind naar school laat gaan. Graag dan ook telefonisch contact opnemen met de school.

Wat doen we op school om besmetting te voorkomen?
In de school gelden vanaf nu strengere hygiëneregels. In elke les zal hieraan aandacht worden besteed. We hanteren daarbij de door de RIVM voorgeschreven maatregelen:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
Als u twijfelt over de gezondheid van uw kind raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. De leraren zullen de leerlingen er regelmatig op wijzen hun handen te wassen. Er zijn papieren handendroogdoekjes beschikbaar om verspreiding van het virus te voorkomen. De leraren zullen de leerlingen uitleggen waar deze maatregelen voor bedoeld zijn. U kunt hier thuis ook aandacht aan besteden. We rekenen op ieders medewerking.

1 Momenteel: China (inclusief Hong Kong en Macau), Taiwan, Singapore, Zuid-Korea, Iran, Italië: de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia, Romanga en Piëmonte. Actueel overzicht op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/verspreiding

Wat is het beleid bij reizen en werkweken?
Voor buitenlandse reizen hanteren we het beleid dat alle reizen naar een gebied waar op dat moment een negatief reisadvies voor geldt per definitie worden afgelast en dat bij risicogebieden dit ook gebeurt. Alleen als een gebied veilig is, kan de reis doorgaan. Wij zullen hierover op tijd informeren.

Waar vindt u verdere informatie?
Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden op de site van het RIVM en de GGD Haaglanden: https://www.rivm.nl/coronavirus en https://www.ggdhaaglanden.nl/artikel/nieuw-coronavirus.htm.
Het ministerie laat weten dat het thuishouden van leerlingen niet mag. Als een school niet dicht is, dan geldt de leerplichtwet. Alleen de burgemeester kan samen met de GGD besluiten om een onderwijsinstelling te sluiten ( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs ).

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het nodig is zullen we u nader informeren. Uiteraard kunt u met uw vragen altijd bij ons terecht (info@montaignelyceum.nl).

Vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding van het Montaigne Lyceum,
Mw. Drs. R. A. De Vries (rector)
Dhr. M. Zorge (conrector)

02 mrt 2020

22 mrt 2021

Wiskundetoppers op het Montaigne Lyceum

Nieuws

17 mrt 2021

Montaigne leerlingen gaan massaal naar de stembus

De uitslag van de scholierenverkiezingen is bekend!Afgelopen week hebben in totaal 943 leerlingen gestemd tijdens de eerste scholierenverkiezingen van onze school.In de aula op ...

Nieuws

17 feb 2021

Koninklijk bezoek op het Montaigne Lyceum

Koning Willem Alexander heeft donderdag 11 februari een verrassingsbezoek gebracht aan het Montaigne Lyceum. De koning wilde zich door leerlingen en docenten laten informeren ...

Nieuws