Bekijk onze schoolgids

Schoolgids

De schoolgids is een wettelijk document, dat jaarlijks wordt uitgebracht met instemming van de MR. In de schoolgids staan praktische zaken opgenomen, zoals bijvoorbeeld de lessentabel en de vakanties. Tevens staat er ook een aantal beleidsvoornemens in.
De meeste informatie uit de schoolgids vindt u overigens ook elders op deze website.